• Vipol žaluzine

  • Žaluzine standard Vipol stambeni objekat u Novom Sadu
  • Žaluzine Vikendica na Dunavu
  • spoljasnje zaluzine standard spoljasnji venecijaneri prodaja beograd

    Vipol zaluzina standard - spoljasnji venecijaneri - Beograd Tikveška ulica

Žaluzina Vipol - Standard predstavlja osnovni model žaluzina sa standardnim lamelama, klasičnim nosačima, vođicama i vidljivom maskom. Standard žaluzinu nije potrebno unapred planirati kod izrade objekata jer se ona nezavisno od tipa gradnje, bilo da je stara gradnja ili nova gradnja, ugrađuje. Standardne žaluzine se ugrađuju nakon završetka fasade i budući da su vidljive spolja zajedno sa kombinacijom raznovrsnih fasada i stolarijom dodatno ulepšavaju izgled objekta.

Novo! Žaluzine lamela C80 na sajlu. Kod žaluzina na sajlu , umesto klasične vođice, lamele klize po inox sajli istoj kao za anti-wind gde se postižu bolji rezultati nego pre. Moguće je ugraditi žaluzine na nepristupačnija mesta, a i kupovinom ovog proizvoda faktički dobijate žaluzinu sa integrisanim anti-wind sistemom.

Pogon: na kurblu (ručni) ili na motor (automatski).

Lamela

Žaluzine Vipol mogu se poručiti sa "C80" ili "Z90" lamelom u zavisnosti od želje kupca, a postoji mogućnost izbora nekoliko standardnih boja. Oznaka nakon slova C ili Z oznacava sirinu lamele.

Žaluzine Vipol "C80" lamele

C80 lamela

Žaluzine Vipol "Z90" lamele

Z90 lamela

Mogućnost odabira boje lamela i kompletne žaluzine.

Standardne RAL boje lamela

Anti Wind Sistem

Na objektima koji su izloženi jakim vetrovima kao što je na primer Košava preporučuje se dodatna opciona zaštita ANTI WIND sistem koja obezbeđuje dodatnu zaštituotpornost žaluzine.

ANTI WIND sistem moguće je ugraditi samo kod lamele tipa "C".