Zahvaljujući usvojenoj tehnologiji proizvodnje, profesionalnom radu, kvalitetnoj usluzi, vrhunskim inostranim i domaćim partnerima razvili smo se u jednog od najpouzdanijih distributera proizvoda za opremanje kuća, stanova, poslovnih i proizvodnih objekata. Među jedinima smo koji su uspeli da u svoju jedinstvenu lepezu proizvoda uvrstimo jedne od prestižnih i tržišno najjačih kompanija a to su GRIESSER, VEKA, TEMPOTEST PARA.

Vipol vozni park

Vipol veliki vozni park garantuje isporuku i montažu naših proizvoda u rekordnim rokovima.

magacin Vipol

Vipol raspolaže sa magacinskim prostorom veličine preko 1500 kvadratnih metara što obezbeđuje stabilnu i kvalitetnu proizvodnju i brze rokove isporuke.