Umetnost življenja je da se kombinuje zadovoljstvo i praktičnost. Primer ovog principa je i Vipol Eoli tenda. Ona Vam obezbeđuje prijatnu zaštitu od sunca a istovremeno pruža protok vazduha i zadržava pogled ka spolja. Da bi se ovo postiglo tenda se otvara pod uglom. Tenda je konzolnog tipa sa 2 ruke i reduktorom. Standardna dužina ruke je 50cm. Ruke su zglobne i podesive u više položaja.


TEHNIČKI DETALJI

  • Min širina: 1,2m
  • Max širina: 4,5m
  • Min izbačaj: 1,4m
  • Max izbačaj: 2,8m
  • Platno: Tempotest, screen
  • Pogon: Ručni